30. března 1872 Josef Khodl, architekt a oprávněný stavitel v Plzni, žádá „slavný Městský úřad o povolení stavby na pozemku 596, kde u Klatovské silnice zamýšlí stavět činžovní třípatrový dům na místě bývalé stodoly“. Purkmistrovský úřad v Plzni 8. května 1872 toto povolení vydává a dle stavebního řádu z roku 1864 je stavitel povinen hned po obdržení přítomného povolení k stavbě pro zdejší ústav chudých 5 zl. složiti. Kolaudační vysvědčení vydáno 12. srpna 1873.

V roce 1906 Pojišťovna PRAHA, jako majitel domu na Ferdinandově třídě 528, žádá o povolení zřízení domovní kanalizace soustavy splachovací s vyústěním do stoky uliční.

15.4.1924 podána žádost o nápis „Pojišťovna Praha“ z kovových písmen zlacených pravým zlatem na tenké železné konstrukci v délce 12 m, výška písma 80 cm.

Architekt Josef Krofta, stavitel, Smetanovy sady 13, tel: 1818 žádá stavební úřad roku 1930 o povolení rekonstrukce z důvodu zřízení krámové místnosti pro firmu „Busi“ – prodejna obuvi.

Roku 1932 podána žádost o zřízení světelné neónové reklamy s nápisem „Uzeniny“ pro firmu Lenka Nováková – lahůdkové uzeniny.

Roku 1935 povolení krámových výkladů dle projektu Ing. Jaroslava Kostky a arch. Karla Mastného – stavitelů v Plzni.

1962 – stavební úpravy provádí Drobné zboží Cheb – sportovní potřeby

1969 – rekonstrukci provádí Potraviny Plzeň

2001 – kompletní rekonstrukci provádí TRADE Plzeň